FIDA - VII

PUBLIC

                                                                                             

Proiectului de Reziliență Rurală (FIDA – 7)

Beneficiarii

Tineri antreprenori

Întreprinderi Mici și Mijlocii

Finanțarea femeilor micro-antreprenoare,  vulnerabile la schimbările climatice nota

 Termen maxim

Până la 8 ani, inclusiv perioada de grație de până la 4 ani

Până la 5 ani, inclusiv perioada de grație până la 2 ani

  Valuta

MDL, USD, EUR

MDL

  Suma

Maximum echivalentul a 100 000 USD

Maximum echivalentul a 250 000 USD 

Până la 20% din suma sub-împrumutului poate fi utilizată pentru finanțarea capitalului circulant legat de investiția finanțată sau capital circulant independent.

Maximum – 600 000 MDL, care va include porțiunea de grant

Până la 175 000 MDL se aplică proporția80/20, după cum urmează:  porțiunea de grant - 80%, dar nu mai mult de 140000 MDL; porțiunea de credit - 20 %, dar nu mai puțin de 35 000 MDL.Pentru sume > 175 000 MDL, doar porțiunea de credit poate fi majorată până la 460 000 MDL.

  Rata dobânzii

MDL – 9.60% – 10.10%

USD – 8.778% – 9.528%

EUR – 6,795% – 7,545%

MDL – 9.60% – 10.10%

USD – 8.778% – 9.528%

EUR – 6,795% – 7,545%

 

MDL – 9.60% – 10.10%

Cheltuieli eligibile

 • Active productive sau capital circulant/servicii/lucrări;
 • Cheltuieli de transport și instalare legate de investiții;
 • Pentru agroturism – construcția/reconstrucția și renovarea agro-pensiunilor rurale, procurarea animalelor, echipamentului, utilajelor, și mașinilor agricole noi.
 • Pentru porțiunea de grant: Doar active (mijloace fixe) productive;
 • Pentru porțiunea de credit: Active productive (mijloace fixe). Dacă în costul total al investiției șunt incluse și alte tipuri de cheltuieli (capital circulant, servicii, lucrări, transport, legate de investiție) pot fi acoperite fie din credit (până la 30 % din porțiunea de credit) și din contribuția beneficiarului, luând-se în calcul limitele impuse.

Activităţi eligibile

 • Toate tipurile de activități legale, inclusiv agricole și non-agricole generatoare de venituri în zona rurală
 • Toate activitățile de producere agricolă primară, de procesare și producere în scopurile de dezvoltare a lanțului valoric:

      Scopuri de producere:

 • producerea, recoltarea și procesarea fructelor, pomușoarelor, legumelor atât în sere cât și în spații neprotejate, plantelor medicinale și aromatice, ierburi, semințe și material săditor, culturi de câmp, inclusiv tehnice de struguri, a tutunului, a culturilor forestiere și de amenajare a spațiilor verzi);
 • creșterea șeptelului, inclusiv procurarea animalelor de prăsilă, a echipamentelor și utilajelor agricole;
 • depozitarea, sortarea, procesarea, ambalarea produselor agricole (cu excepția soiurilor tehnice de struguri și a tutunului);
 • construcția depozitelor, halelor, frigiderelor și a altor facilități de depozitare a produselor agricole proprii, inclusiv semințe, material săditor sau pentru prestarea de servicii (cu excepția construcțiilor și edificiilor ce urmează a fi date în locațiune altor entități);
 • servicii pentru agricultură;
 • agroturismul rural.
 • Orice activitate agricolă de producere primară (horticultură, culturi de câmp, etc), activități post-recoltare, procesare, ambalare și comercializare a produselor agricole.
 • Activitățile conexe agriculturii (ex. panificație, servicii pentru agricultură, agroturism, artizanat etc.) ca formă de adaptare și reducere a vulnerabilității femeilor la șocurile climatice.

Activităţi neeligibile

 

 

 

 

 

 

 • Plata oricăror taxe (inclusiv TVA), a datoriilor, asigurări;
 • Construirea caselor de locuit, edificiilor administrative și comerciale;
 • Procurarea/arenda pământului și a edificiilor existente de producere/depozitelor;
 • Producerea și comercializarea strugurilor de soiuri tehnice, băuturilor alcoolice (băuturi tari, bere, vin, etc.) și a tutunului;
 • Comerțul, repararea, amanetarea articolelor de giuvaierie din metale prețioase, alte activități similare;
 • Activități de comerț (cu excepția procurării de active necesare pentru comercializarea produselor proprii);
 • Producerea de pesticide și a altor bunuri, servicii și activități nocive pentru mediu;
 • Activele nemateriale (finanțarea costurilor legate de achiziția licențelor, cote de participare, drepturi de producere și alte drepturi oferite de instituții publice);
 • Activități de transport a pasagerilor/lucrătorilor, servicii taxi;
 • Asistență socială servicii educaționale;
 • Alte activități interzise.
 • Producerea și comercializarea strugurilor de soiuri tehnice, a băuturilor alcoolice (băuturi tari, bere, vin, etc.) și a tutunului,
 • Activități de comerț (cu excepția procurării de active necesare procurării producției proprii),
 • Activități de transport a pasagerilor/lucrătorilor, servicii de taxi
 • Plata oricăror taxe (inclusiv TVA), datorii, asigurări,
 • Construirea caselor de locuit, edificiilor administrative și comerciale,
 • Procurarea animalelor, pesticidelor, serviciilor și alte activități nocive pentru mediu,
 • Procurarea /arenda pământului și a edificiilor existente de producere/ depozitelor,
 • Activele nemateriale (finanțarea costurilor legate de achiziția licențelor, cote de participare, drepturi de producere și alte drepturi oferite de instituțiile publice)
 • Bunurile care au fost aprobate sau au fost finanțate/subvenționate din alte resurse de grant/subvenții acordate de Agenții publice (AIPA, ODIMM) și alte instituții donatoare,
 • Bunurile procurate de mâna a doua,
 • Bunurile procurate de la persoane fizice, care nu sunt înregistrate ca subiecți ai activității de antreprenoriat.
 • Procurări în cadrul proiectelor investiționale în comun cu un alt agent economic

Contribuția beneficiarului

Min.  10% din valoarea totală a proiectului investițional sub formă de mijloace bănești sau bunuri materiale investite în perioada pregătirii și implementării sub-proiectului

Min.  25% din valoarea totală a proiectului investițional sub formă de mijloace bănești sau bunuri materiale investite în perioada pregătirii și implementării sub-proiectului

 

Cel puțin5 % din costul total al investiției, exprimat în numerar.

 

Facilități

Livrările de mărfuri și servicii în cadrul acestui Proiect cad sub incidența Hotărârii Guvernului (HG) nr. 246 din 08 aprilie 2010 "Cu privire la modul de aplicare a cotei zero TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul țării și de acordare a facilităților fiscale și vamale pentru proiectele de asistență tehnică și investițională în derularea, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte ", precum și a modificărilor și completărilor ulterioare care se operează la HG nr. 246 .

* Ex. valoarea totală a sub - proiectului este de 109 000 $;

Contribuţia beneficiarului de 10% din valoarea totală a sub - proiectului =10 900 $.

Suma necesară a sub-împrumutului =98100 $ (109 000-10 900= 98100)=, valoarea eligibilă a contractelor de achiziţii finanţate.

 

** Valoarea totală a sub - proiectului este de 109 000 $;

Contribuţia beneficiarului de 25% din valoarea totală a sub - proiectului =27 250 $.

Suma necesară a sub-împrumutului =81 750 $ (109 000-27 250= 81 750)=, valoarea eligibilă a contractelor de achiziţii finanţate.

* Ex. valoarea totală a sub - proiectului este de 315 790 MDL;

Contribuţia beneficiarului de min. 5% din valoarea totală a sub - proiectului = 15 790 MDL.

Suma necesară a pachetului financiar necear de finanțat = 300 000 MLD, din care 160 000 MDL – porțiunea de credit maximala și  140 000 MDL – porțiunea de grant maximala, ce constituie valoarea eligibilă a contractelor de achiziţii finanţate.

 

Nota: sunt neeligibili solicitanții de finanțare, care au beneficiat anterior de granturi în cadrul Programelor IFAD VI, IFAD VII și alte programe IFAD în derulare.

 

 

 

 

Pentru mai multe informații apelați:

 • Sucursala nr. 1 – Chişinău, srt. Kiev, 16/1, tel. : (+373) 22 835 775
 • Sucursala nr. 2 – Bălţi str. Ştefan cel Mare 73, tel. : (+373) 231 800 24
 • Sucursala nr. 3 – Chişinău, str. Puşkin , 22, tel . : (+373 ) 22 835 853
 • Sucursala nr. 4 – Chişinău, str. Independenţei, 1/1, tel. : (+373) 22 839 734

 

 

Data actualizării: 25.08.2023